Groentetuin van Nijmegen

leestijd: 1 minuten

Opgave

Tegen het stadscentrum van Nijmegen wordt de komende jaren een nevengeul voor de Waal aangelegd: ‘Veur Lent’. De geheel vrije opdracht uitgegeven door het Architectuur Centrum Nijmegen, bestond uit het bedenken van een invulling van het eiland dat zal gaan ontstaan bij de huidige Lentse dijk.

Onze Inzending

Met het concept ‘Groentetuin van Nijmegen’, wordt een verwijzing gemaakt naar het verleden alsmede een nieuwe, duurzame laag aan het gebied toegevoegd, waarmee het zich onderscheidt van de rest van Nijmegen. Het concept voorziet in een stedelijke toevoeging van een negental torens op een verder groen eiland, geïnspireerd op de voor het gebied zo kenmerkende dijkbebouwing.

Er is gekozen voor een mix van concentraties en functies die zijn afgestemd op de omgeving. Ten westen van de Waalbrug wordt de woonfunctie gecombineerd met een voedselmarkt, kinderboerderij, volkstuinen, parken en recreatie- of horeca-ruimten. Meer industriële functies, zoals grootschalige verticale landbouw en grondstofverwerkings-processen bevinden zich ten oosten van de Waalbrug.

Het gebied bevat een sterk vernieuwend concept voor energiewinning en het hergebruik van grondstoffen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van organische processen, door middel van een bioreactor, algenkweekvijver en een Living Machine. Het gebied is in staat voedsel te leveren aan bewoners, water te zuiveren, warmte op te slaan, wind- en zonne-energie te winnen, organisch afval te verwerken en plantaardige olie te produceren uit algen. En passant wordt er regenwater gewonnen, koolstofdioxide opgenomen en zuurstof geproduceerd. Het systeem kan daarnaast ook het organisch afval uit Lent en Oosterbeek verwerken. Een gebied dat voedsel, energie en grondstoffen op een duurzame wijze produceert:

De Groen(t)etuin van Nijmegen.

Klik hier voor onze inzending