Het Rijks: Science Plein

leestijd: 1 minuten

Opgave

Samen met een team docenten van Het Rijks VMBO Campus is in een tweetal werksessies, een visie opgesteld voor de inrichting van een nieuw te vormen Science Plein. Het plan dient als input voor het bestuur en de architecten van Mecanoo Architecten en geeft de standpunten van de toekomstige gebruikers van de ruimte weer. Het team heeft de ideeën en eisen vormgegeven voor een nieuwe manier van lesgeven, heeft een inventarisatie gemaakt van de benodigde ingrepen aan de ruimte en heeft inzicht verschaft in het gewenste meubilair.

Het Sceince Plein

Het Rijks heeft ervoor gekozen om de vakken Biologie en Nask 1 aan te bieden in een multifunctioneel leerplein: het Science plein.

Onder begeleiding van meerdere docenten en een technisch onderwijsassistent kunnen meerdere groepen tegelijkertijd op het Science Plein les krijgen. Het plein is daarom ingericht met stilteplekken, flexibele werkplekken, practicum plekken en een instructiehoek. Er is voorzien in een balie voor materiaaluitgifte en een zittribune voor centrale instructie.

Met het Science Plein kunnen leerlingen beter op maat bediend worden en ontstaan er meer mogelijkheden om te differentiëren.

Vanuit organisatorisch perspectief zal een afwezige medewerker niet direct leiden tot lesuitval en het naar huis sturen van leerlingen, en bevorderd het de onderwijsgevenden tot samenwerken. Het biedt hen de gelegenheid om elkaars sterke kanten beter in te zetten en te benutten en hen motiveren en helpen hun werk beter en met meer plezier te doen.