Het Rijks: Science Plein

Samen met een team docenten van Het Rijks VMBO Campus is in een tweetal werksessies, een visie opgesteld voor de inrichting van een nieuw te vormen Science Plein. Het plan dient als input voor het bestuur en de architecten van Meccanoo Architecten en geeft de standpunten van de gebruikers van de ruimte weer. Het team heeft de ideeën en eisen vormgegeven voor een nieuwe manier van lesgeven, heeft een inventarisatie gemaakt van de benodigde ingrepen aan de ruimte en heeft inzicht verschaft in het gewenste meubilair. …

Lees verderHet Rijks: Science Plein